Standard Svensk standard · SS-EN 4686:2014

Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Equipped blind ferrules

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of equipped blind ferrules for pipe couplings 8°30’, in titanium alloy, for aerospace applications.

Ämnesområden

Hydraulsystem och komponenter (49.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Equipped blind ferrules

Artikelnummer: STD-103104

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-10-06

Antal sidor: 16