Standard Svensk standard · SS-EN 4191

Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Tees, reduced, bulkhead branch, long

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the characteristics of tees, reduced, bulkhead branch, long, for pipe couplings 8°30', in titanium alloy, for aerospace applications. Nominal pressure: up to 28 000 kPa Temperature range: - 55 °C to 135 °C

Ämnesområden

Hydraulsystem och komponenter (49.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Tees, reduced, bulkhead branch, long

Artikelnummer: STD-31467

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-09

Antal sidor: 9