Standard Svensk standard · SS-EN 4834:2018

Flyg- och rymdteknik - Adapter, rörkoppling med 24° kona för upp till 35 000 kPa (5 080 psi), uttag för rördel med låsningsring - Tumserie - Geometrisk konfiguration

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the dimensions, tolerances and requirements of a port for a fluid connection with ring locked fitting, for use in aircraft systems at nominal operating pressure of 35 000 kPa (5 080 psi) maximum and temperature range of -54 to +135 °C (-65 to +275 °F).

Ämnesområden

Hydraulsystem och komponenter (49.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Port for Ring locked fitting - Inch Series - Geometric configuration

Artikelnummer: STD-80006045

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-17

Antal sidor: 20