Standard Svensk standard · SS-EN 4344

Aerospace series - Steel FE-WM1002 (X13Cr13) - Filler metal for welding - Wire and rod

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Steel FE-WM1002 (X13Cr13) Filler metal for welding Wire and rod for aerospace applications.

Ämnesområden

Stål


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Steel FE-WM1002 (X13Cr13) - Filler metal for welding - Wire and rod

Artikelnummer: STD-30608

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-07-27

Antal sidor: 7