Standard Svensk standard · SS-EN 3897

Aerospace series - Steel FE-WA4801 (X6CrViMnNb18-10) - Filler metal for welding

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Steel FE-WA4801 (X6CrNiMnNb18-10) Filler metal for welding for aerospace applications.

Ämnesområden

Stål (49.025.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-31985

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-18

Antal sidor: 7