Standard Svensk standard · SS-EN 3890

Aerospace series - Steel FE-WM1502 (X11CrNiMoVN12-3) - Filler metal for welding

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Steel FE-WM1502 (X11CrNiMoVN12-3) Filler metal for welding for aerospace applications.

Ämnesområden

Stål


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Steel FE-WM1502 (X11CrNiMoVN12-3) - Filler metal for welding

Artikelnummer: STD-31983

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-18

Antal sidor: 7