Standard Svensk standard · SS-EN 2036:2017

Flyg- och rymdteknik – Slipade rundstänger av stål – Dimensioner – Tolerans h 8

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the dimensions, tolerances and physical constants of ground round steel bars used in aerospace construction.

Ämnesområden

Stål (49.025.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Round steel bars ground - Dimensions - Tolerance h 8

Artikelnummer: STD-8028530

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-09-19

Antal sidor: 16