Standard Svensk standard · SS-EN 3930

Aerospace series - Nickel base alloy NI-B31001 (NiCr19Si10) - Filler metal for brazing - Powder or paste

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Nickel base alloy NI-B31001 (NiCr19Si10) Filler metal for brazing Powder or paste for aerospace applications.

Ämnesområden

Legeringar med icke-järnmetaller (49.025.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-30580

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-07-27

Antal sidor: 7