Standard Svensk standard · SS-EN 6059-308:2014

Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 308: Rapid change of temperature

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method of assessing the behaviour of conductive protection sleeves or conduits after exposure to a rapid change of temperature. It shall be used together with EN 6059-100.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 308: Rapid change of temperature

Artikelnummer: STD-104787

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-14

Antal sidor: 16