Standard Svensk standard · SS-EN 4604-003:2009

Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 003: Cable, coaxial, 50 ohm, 200 degress Celsius, type WZ - Product standard

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 4604-003:2019

Omfattning
This standard specifies the characteristics of a UV laser printable coaxial cable, 50 ohm, type WZ, for use in aircraft electrical systems at operating temperatures between - 65 °C and 200 °C and especially for high frequency up to 3 GHz.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 003: Cable, coaxial, 50 ohm, 200 degress Celsius, type WZ - Product standard

Artikelnummer: STD-68931

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-02-16

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 4604-003:2019