Standard Svensk standard · SS-EN 4057-407:2005

Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 407: Verification of application tool settings

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the procedure for verifying tensile loads applied on cable ties by application tools. It shall be used together with EN 4057-100.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 407: Verification of application tool settings

Artikelnummer: STD-41445

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-25

Antal sidor: 6