Standard Svensk standard · SS-EN 3745-512:2005

Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 512: Flexure endurance

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a method for testing flexure endurance of the cable when it is subjected to alternating flexing.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 512: Flexure endurance

Artikelnummer: STD-41435

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-25

Antal sidor: 7