Standard Svensk standard · SS-EN 4652-322:2017

Flyg- och rymdteknik – RF- och koaxiala anslutningsdon – Del 322: Typ 3, gränssnitt N – Pressförbindning – Anslutningsdon med kvadratisk monteringsfläns – Produktstandard

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of screwed on coupling (N interface) coaxial square flange receptacle – 50 ohms. The cable to connector assembly is a crimp technology.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 322: Type 3, N interface - Crimp version - Square flange receptacle - Product standard

Artikelnummer: STD-8029824

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-24

Antal sidor: 24