Standard Svensk standard · SS-EN 6080:2016

Aerospace series - Rivet, 100° normal flush head, close tolerance - Inch series

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the dimensions, tolerances and masses of rivets with 100° normal flush head, close tolerance, inch series, for aerospace application.

Ämnesområden

Flygplan och rymdfarkoster Allmänt Nitar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Rivet, 100° normal flush head, close tolerance - Inch series

Artikelnummer: STD-8022620

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-26

Antal sidor: 20