Standard Svensk standard · SS-EN 2702:2005

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6061- T6 or T62 - Drawn or extruded bar and section - a or D less than or equal to 200 mm

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P6061- T6 or T62 Drawn or extruded bar and section a or D = 200 mm for aerospace applications.

Ämnesområden

Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020) Aluminium (49.025.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6061- T6 or T62 - Drawn or extruded bar and section - a or D less than or equal to 200 mm

Artikelnummer: STD-41201

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-03

Antal sidor: 8