Standard Svensk standard · SS 3457

Rörledningsarmatur - Stängventiler PN 25 - Kulventiler av avzinkningshärdig Cu-legering invändigt gängad anslutning, tätning av fluorplast och fullt genomlopp

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13828:2004

Ämnesområden

Ventiler (23.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Fittings for piping - Shut-off valves for PN 25 -Ball valves of-alloy resistant to dezincificationwith female ends, seat of fluorine and full bore

Artikelnummer: STD-5359

Utgåva: 1

Fastställd: 1983-09-15

Antal sidor: 4

Ersätts av: SS-EN 13828:2004