Standard Svensk standard · SS-EN 10246-6

Oförstörande provning av stålrör - Del 6: Automatiserad ultraljudprovning runt omkretsen hos sömlösa stålrör för detektering av tvärgående fel

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10893-10:2011

Omfattning
This Part of EN 0246 specifies the requirements for automatic ultrasonic shear wave testing of seamless steel tubes for the detection of transverse imperfections. The standard specifies acceptance levels and calibration procedures. This Part of EN 10246 is applicable to the inspection of tubes with an outside diameter equal to or greater than 10 mm. European Standard EN 10246 "Non-destructive testing of steel tubes" comprises the Parts shown in Annex A.

Ämnesområden

Rör av järn och stål (23.040.10) Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of steel tubes - Part 6: Automatic full peripheral ultrasonic testing of seamless steel tubes for the detection of transverse imperfections

Artikelnummer: STD-26382

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-17

Antal sidor: 14

Ersätter: SIS 114205

Ersätts av: SS-EN ISO 10893-10:2011