Standard Svensk standard · SS-EN 12735-2:2016

Koppar och kopparlegeringar - Rör - Sömlösa, runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem - Del 2: Rör för värmeväxlare och förbindelseledningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements, sampling, test methods and conditions of delivery for seamless round copper tubes, smooth or inner finned, used for heat exchangers and their internal connecting pipes in the manufacturing of refrigeration and air conditioning equipment.
It is applicable to tubes with an outside diameter from 3,97 mm up to and including 219 mm.
NOTE The tubes are supplied in straight length in the material conditions hard, half-hard or skin hard or as coils in the material conditions light annealed or soft annealed.

Ämnesområden

Rör av icke-järnmetaller (23.040.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8021069

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-06-20

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 12735-2:2010