Standard Svensk standard · SS-ISO 13263:2010

Plaströrssystem för avlopp i mark - Rördelar av termoplast - Metod för provning av slaghållfasthet (ISO 13263:2010, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13263:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13263:2010

Plaströrssystem för avlopp i mark - Rördelar av termoplast - Metod för provning av slaghållfasthet (ISO 13263:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for testing the impact resistance of fittings by dropping them on to a rigid surface. For a fitting with seal-retaining components, such as seal-retaining caps or rings, the method includes assessment of the watertightness of the fittings when the fixing elements show damage as a result of the test. This International Standard is applicable to fittings made from thermoplastics materials intended to be used for buried and above-ground applications.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Avloppsinstallationer (91.140.80) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13263:2010

Plaströrssystem för avlopp i mark - Rördelar av termoplast - Metod för provning av slaghållfasthet (ISO 13263:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for impact strength (ISO 13263:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-73912

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-26

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN ISO 13263:2017