Standard Svensk standard · SS 3619

Plaströr - Bestämning av slaghållfasthet - B50-metod

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3619

Plaströr - Bestämning av slaghållfasthet - B50-metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden ger anvisningar för provning av ett rörs förmåga att tåla slag med fallkropp. För provningen erfoderliga uppgifter om provningstemperatur, fallviktens massa och spetsradie samt antal provstycken ges i aktuell produktstandard.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3619

Plaströr - Bestämning av slaghållfasthet - B50-metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Plastics pipes - Determination of the impact strength - B50-method

Artikelnummer: STD-8935

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-03-14

Antal sidor: 6