Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 17766:2006

Pumpar - Centrifugalpumpar som hanterar viskösa vätskor - Korrigeringar av prestanda

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report gives performance corrections for all worldwide designs of centrifugal and vertical pumps of conventional design, in the normal operating range, with open or closed impellers, single or double suction, pumping Newtonian fluids are included.

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Centrifugal pumps handling viscous liquids - Performance corrections

Artikelnummer: STD-44227

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-01-09

Antal sidor: 38