Standard Svensk standard · SS-ISO 6162-2:2015

Hydraulik - Flänsanslutningar med delad eller hel klämfläns och metriska skruvar eller tumskruvar - Del 2: Flänsanslutningar, portar och anslutningsytor för användning vid tryck 42 MPa (420 bar), DN 13 till DN 76 (ISO 6162-2:2012, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 6162-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6162-2:2015

Hydraulik - Flänsanslutningar med delad eller hel klämfläns och metriska skruvar eller tumskruvar - Del 2: Flänsanslutningar, portar och anslutningsytor för användning vid tryck 42 MPa (420 bar), DN 13 till DN 76 (ISO 6162-2:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6162 gives general and dimensional specifcations for fanged heads, split fange clamps (FCS and FCSM), one-piece fange clamps (FC and FCM), ports and mounting surfaces applicable to four-screw, split and one-piece fange clamp type tube connectors and hose fttings for use at a pressure of 42 MPa (420 bar1)). It also specifes the dimensions of the seals to be used, as well as the grooves that house the seals.This part of ISO 6162 also recognizes the need to accommodate metric screw fasteners (type 1) (for DN 13 to DN 76), as well as to provide a means to use existing inch screw fasteners (type 2) (for DN 13 to DN 51).These connections are intended for application in hydraulic systems on industrial and commercial products where it is desired to avoid the use of threaded connectors.Surges of pressure higher than the nominal ratings can reduce the ability of the fange connections to retain the hydraulic fuid. This needs to be taken into account in the design of the hydraulic system.

Ämnesområden

Rördragning och kopplingar (23.100.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6162-2:2015

Hydraulik - Flänsanslutningar med delad eller hel klämfläns och metriska skruvar eller tumskruvar - Del 2: Flänsanslutningar, portar och anslutningsytor för användning vid tryck 42 MPa (420 bar), DN 13 till DN 76 (ISO 6162-2:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Flange connectors with split or one-piece flange clamps and metric or inch screws - Part 2: Flange connectors, ports and mounting surfaces for use at the pressures of 42 MPa (420 bar), DN 13 to DN 76 (ISO 6162-2:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-8016870

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-10-22

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 6162-2

Ersätts av: SS-ISO 6162-2:2018