Standard Svensk standard · SS-ISO 3322

Hydrauliska och pneumatiska anläggningar - Cylindrar - Nominella tryck

Status: Gällande

Ämnesområden

Cylindrar


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Fluid power systems and components - Cylinders - Nominal pressures

Artikelnummer: STD-4137

Utgåva: 1

Fastställd: 1985-12-25

Antal sidor: 4