Standard Svensk standard · SS-ISO 3321:2016

Hydrauliska och pneumatiska anläggningar - Cylinder- och kolvstångsdiametrar - Tumserier (ISO 3321:1975, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard establishes an inch series of cylinder bores and piston rod diameters for application to hydraulic and pneumatic fluid power cylinders.

Ämnesområden

Cylindrar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Fluid power systems and components - Cylinder bores and piston rod diameters - Inch series (ISO 3321:1975, IDT)

Artikelnummer: STD-8023954

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-12-07

Antal sidor: 12