Standard Svensk standard · SS-ISO 10762:2015

Hydrauliska anläggningar - Inbyggnadsmått för cylindrar, 10 MPa (100 bar) serier (ISO 10762:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard establishes mounting dimensions for cylinders for use at 10 MPa [100 bar1)], as required for interchangeability of these cylinders.

NOTE This International Standard allows manufacturers of hydraulic equipment flexibility in the design of 10 MPa (100 bar) cylinders and does not restrict technical development; however, it does provide basic guidelines.

Ämnesområden

Cylindrar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Mounting dimensions for cylinders, 10 MPa (100 bar) series (ISO 10762:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8016811

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-10-20

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 10762