Standard Svensk standard · SS 56812

Industriell målning av byggvaror av trä - Klassindelning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 184280:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 56812

Industriell målning av byggvaror av trä - Klassindelning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
SS 184280:2013 baseras på den nu upphävda SS 56812, Industriell målning av byggvaror av trä - Klassindelning. SS 184280 ersätter inte föregående standard i alla avseenden. Den tidigare standarden var fokuserad på klassindelning av ytor i klasserna A-C medan SS 184280 särskiljer acceptabla och icke acceptable visuella defekter hos industriellt belagda byggvaror av trä. Syftet med denna standard är att bedömningen av utfört arbete ska ske på ett likvärdigt sätt varje gång, på plats, i slutskedet av arbetet, t.ex. vid en slutbesiktning. I standarden beskrivs ett system för klassificering av industriellt målade ytor hos byggvaror av trä med en ytjämnhet som motsvarar finhyvlad eller putsad yta. De egenskaper som krävs av en industriellt målad träyta anges med beteckning för målningsklass. Klassbeteckningen omfattar ytornas härdighet och utseende. Standarden kan tillämpas på industriellt målade byggvaror av trä, såsom golv, paneler, lister, fönster, dörrar och trappor. Industriell målning av möbler och andra inredningsenheter av trä omfattas ej av standarden.

Ämnesområden

Målning (87.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 56812

Industriell målning av byggvaror av trä - Klassindelning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Industrial painting of wooden building components- Classification

Artikelnummer: STD-5706

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-01-28

Antal sidor: 6

Ersätter: SIS 56811

Ersätts av: SS 184280:2013