Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 3262-12

Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och metoder för provning - Del 12: Muskovit glimmer (ISO 3262-12:2001)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-31656

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 2

Ikraftsätter: ISO 3262-12