Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-9:2019

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel- Del 9: Bestämning av pH-värdet av en vattenhaltig suspension (ISO 787-9:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a general method of test for determining the pH value of an aqueous suspension of a sample of pigment or extender.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: General methods of test for pigments and extenders - Part 9: Determination of pH value of an aqueous suspension (ISO 787-9:2019)

Artikelnummer: STD-80010797

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-04-05

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 787-9