Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-25:2019

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 25: Jämförelse av färg i fullnyans system med vita, svarta och färgade pigment - Kolorimetrisk metod (ISO 787-25:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a general test method for comparing the colour, in full-shade systems, of white, black or coloured pigments with that of an agreed reference pigment, using a colorimetric procedure.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: General methods of test for pigments and extenders - Part 25: Comparison of the colour, in full-shade systems, of white, black and coloured pigments - Colorimetric method (ISO 787-25:2019)

Artikelnummer: STD-80010532

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-03-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 787-25:2006