Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-22:2017

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 22: Jämförelser av motståndskraft för blödning av pigment (ISO 787-22:1980)

Status: Gällande

Omfattning
Specifies a method for comparing the resistance to bleeding with that of an agreed sample. The method has been established because it is essentially a practical test and as such is probably of greater general value than other methods.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8029544

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-16

Antal sidor: 16