Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-21:2017

Allmänna testmetoder för pigment och utfyllnadsmedel - Del 21: Jämförelse av värmestabilitet hos ungsbehandlat pigment (ISO 787-21:1979)

Status: Gällande

Omfattning
The method is intended for comparing the heat stability by specifying the temperatures of heating and the time of heating; it may also be used for determining the heat resistance of a pigment. The comparison of heat stability is carried out against that of an agreed sample.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8029754

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-21

Antal sidor: 16