Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-14:2019

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 14: Bestämning av resistivitet i vattenhaltigt extrakt (ISO 787-14:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a general method of test for determining the electric resistivity (specific electric resistance) or the specific electric conductivity, respectively, of the aqueous extract of a pigment. The method is applicable to all pigments and extenders, except pigments that are soluble in water. The resistivity of the aqueous extract of a pigment is considered as a property independent of the amount of water-soluble matter. If agreed, a cold extraction method can be used.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: General methods of test for pigments and extenders - Part 14: Determination of resistivity of aqueous extract (ISO 787-14:2019)

Artikelnummer: STD-80010796

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-04-05

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 787-14