Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-13:2019

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 13: Bestämning av vattenlösliga sulfater, klorider och nitrater (ISO 787-13:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a general method of test for determining the water-soluble sulphates, chlorides and nitrates of pigments.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80017383

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-10-03

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 787-13