Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-6:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 6: Bestämning med filmtest (ISO 23900-6:2015)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 23900-6:2015 specifies a method assessing the degree of dispersion of colorants and/or extenders in a thermoplastic polymer. The method is suitable for testing colorants and/or extenders in the form of concentrates or compounds in all polymers used for extrusion processes.

Ämnesområden

Tillsatsmaterial för plast (83.040.30) Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80006914

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-25

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13900-6:2012