Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18473-2:2018

Funktionella pigment och fyllnadsmedel för specialtillämpningar- Del 2: Titandioxid i nanostorlek som solskyddsmedel (ISO 18473-2:2015)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 18473-2:2015 specifies requirements and corresponding methods of test for nanoscale titanium dioxide in powder form for sunscreen application. This part of ISO 18473 covers the surface modified, TiO2.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80007298

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-16

Antal sidor: 16