Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18473-1:2018

Funktionella pigment och fyllnadsmedel för specialtillämpningar- Del 1: Kalciumkarbonat i nanostorlek för tätningsyfte (ISO 18473-1:2015)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 18473-1:2015 specifies requirements and corresponding methods of test for surface treated nanoscale calcium carbonate in powder form for sealant application.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80007297

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-16

Antal sidor: 20