Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9241-410:2008/A1:2012

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 410: Designkriterier för inmatningsdon (ISO 9241-410:2008/AMD 1:2012)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi (13.180) Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: Ergonomics of human-system interaction - Part 410: Design criteria for physical input devices (ISO 9241-410:2008/AMD 1:2012)

Artikelnummer: STD-86931

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-31

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 9241-410:2008