Standard Svensk standard · SS-EN 29241-2

Ergonomiska krav vid arbete med bildskärmsterminaler i kontor - Del 2: Vägledning rörande krav på arbetsuppgifter(ISO 9241-2:1992)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ergonomi - Människa-systeminteraktion Ergonomi Terminalutrustning och övrig kringutrustning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 2: Guidance on task requirements (ISO 9241-2:1992)

Artikelnummer: STD-13546

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-07-30

Antal sidor: 8