Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27500:2017

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer (ISO 27500:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27500:2017

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer (ISO 27500:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard är avsedd för styrelseledamöter och beslutsfattare i alla typer av organisationer (både stora och små) i de privata, offentliga och icke vinstdrivande sektorerna. Den beskriver värden och övertygelser som gör en organisation människocentrerad, de viktiga verksamhetsfördelarna som kan uppnås och förklarar riskerna för en organisation som inte är människocentrerad. Den ger rekommendationer för de policyer som styrelseledamöter behöver införa för att uppnå detta. Den anger överordnade människocentrerade principer för styrelseledamöter att stödja för att optimera prestanda, minimera risker för organisationer och individer, maximera välbefinnande i deras organisation och förbättra deras relationer med kunderna. Vikten av att organisationens policy riktar in sig på det människocentrerade betonas. Denna internationella standard är inte en ledningssystemstandard. Den är inte avsedd eller lämplig för certifiering eller användning i föreskrifter eller avtal. Denna internationella standard är inte avsedd att förhindra utvecklingen av nationella standarder som är mer specifika eller krävande.

Ämnesområden

Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi - Belastningsergonomi (12.050) Ergonomi (13.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27500:2017

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer (ISO 27500:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: The human-centred organization - Rationale and general principles (ISO 27500:2016)

Artikelnummer: STD-8026319

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-09

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-ISO 27500:2016