Standard Ikraftsättning · SS-EN 547-2

Maskinsäkerhet - Kroppsmått - Del 2: Principer för bestämning av storlek på öppningar avsedda för åtkomst med delar av kroppen

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 547-2+A1:2008

Ämnesområden

Ergonomi - Belastningsergonomi (12.050) Maskinsäkerhet (13.110) Ergonomi (13.180) Ergonomi (14.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles f"r determining the dimensions required for access openings

Artikelnummer: STD-21006

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-08-15

Antal sidor: 0

Ikraftsätter: EN 547-2

Ersätts av: SS-EN 547-2+A1:2008