Standard Svensk standard · SS-EN 1005-3

Maskinsäkerhet - Människans fysiska förmåga - Del 3: Rekommenderade kraftgränser vid maskinanvändning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1005-3+A1:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1005-3

Maskinsäkerhet - Människans fysiska förmåga - Del 3: Rekommenderade kraftgränser vid maskinanvändning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard erbjuder vägledning för maskin- och maskindelstillverkare samt de som skriver Cstandarder
för att kontrollera hälsorisker beroende på maskinrelaterad muskulär kraftutövning.
Denna standard specificerar rekommenderade kraftgränser för aktiviteter vid maskinhantering, vilket inkluderar konstruktion, transport och idriftsättning (montering, installation, injustering), användning (drift, rengöring, felsökning, underhåll, inställning, utbildning eller omställning), sätta ur drift, avyttra och montera ned maskinen.
Standarden är tillämplig primärt för maskiner som tillverkats efter standardens ikraftträdande.
Denna standard är tillämplig på maskiner för professionell användning som hanteras av vuxen arbetande befolkning, vilka är friska arbetstagare med normal fysisk kapacitet. Standarden är också tillämplig på maskiner för hemmabruk som hanteras av hela befolkningen inkluderande yngre och äldre personer.
Rekommendationerna härstammar från forskning på europeisk population.
Detta dokument är inte tillämpbart för specifikation av maskiner som är tillverkade före CEN’s publikationsdatum av detta dokument.

Ämnesområden

Ergonomi - Belastningsergonomi (12.050) Maskinsäkerhet (13.110) Ergonomi (13.180) Ergonomi (14.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1005-3

Maskinsäkerhet - Människans fysiska förmåga - Del 3: Rekommenderade kraftgränser vid maskinanvändning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation

Artikelnummer: STD-36226

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-05-17

Antal sidor: 26

Finns även på: SS-EN 1005-3

Ersätts av: SS-EN 1005-3+A1:2008