Standard Svensk standard · SS-EN 15316-4-10:2017

Värmesystem och vattenbaserade kylsystem i byggnader - Metod för beräkning av kraven systemets energi och systemeffektivitet - Del 4-10: Vindkraftsystem

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard deals with procedures for the assessment of electricity generation within the direct building environment through wind power systems. The wind power systems described in this document are small plants as they may occur in domestic production and use of electricity in connection with buildings. This standard covers wind generation power systems ≤ 75 kW.

Ämnesområden

Vindkraftverk och andra alternativa energikällor (27.180) Centralvärme (91.140.10) Vattenvärmare (91.140.65)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-10: Wind power generation systems, Module M11-8-7

Artikelnummer: STD-8026771

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-07

Antal sidor: 28