Standard Svensk standard · SS-EN 45559

Metoder för tillhandahållande av information rörande energirelaterade produkters materialeffektivitet

Status: Gällande

Ämnesområden

Miljöpåverkansbedömning (13.020.30) Allmänt Elektroteknik (29.020) Allmänt (31.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products

Artikelnummer: STD-80011154

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-10

Antal sidor: 25