Standard Svensk standard · SS-EN 60512-20-3

Elektromekaniska komponenter för elektronikutrustning - Grundläggande provningsmetoder och mätmetoder - Del 20-3: Provning av brännbarhet med glödtråd

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60512-20-3

Elektromekaniska komponenter för elektronikutrustning - Grundläggande provningsmetoder och mätmetoder - Del 20-3: Provning av brännbarhet med glödtråd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Allmänt Elektromekanisk (31.220.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60512-20-3

Elektromekaniska komponenter för elektronikutrustning - Grundläggande provningsmetoder och mätmetoder - Del 20-3: Provning av brännbarhet med glödtråd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 20-3: Fire hazard tests - Test 20c: Flammability, glow-wire

Artikelnummer: STD-3334483

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-22

Antal sidor: 7