Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60512-11-8

Elektromekaniska komponenter för elektronikutrustning - Grundläggande provningsmetoder och mätmetoder - Del 11: Klimatiska provningsmetoder - Sand och damm

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Ämnesområden

Elektrisk och elektronisk provning (19.080) Allmänt Elektromekanisk (31.220.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 11: Climatic tests - Section 8: Test 11h - Sand and dust

Artikelnummer: STD-24847

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-04-23

Antal sidor: 0

Ikraftsätter: IEC 60512-11-8:1995