Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11820

Akustik - Ljuddämpare - Fältmätningar (ISO 11820:1996)

Status: Gällande

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. Ventilation och luftkonditionering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Measurements on silencers in situ (ISO 11820:1996)

Artikelnummer: STD-20175

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 24