Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11820

Akustik - Ljuddämpare - Fältmätningar (ISO 11820:1996)

Status: Gällande

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-20175

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 24