Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10848-2:2006/AC:2007

Byggakustik - Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum - Del 3: Tillämpning vid lätta element när knutpunkten har liten inverkan (ISO 10848-2:2006)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10848-2:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10848-2:2006/AC:2007

Byggakustik - Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum - Del 3: Tillämpning vid lätta element när knutpunkten har liten inverkan (ISO 10848-2:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10848-2:2006/AC:2007

Byggakustik - Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum - Del 3: Tillämpning vid lätta element när knutpunkten har liten inverkan (ISO 10848-2:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact sound between adjoining rooms - Part 2: Application to light elements when the junction has a small influence (ISO 10848-2:2006)

Artikelnummer: STD-60338

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-28

Antal sidor: 3

Ersätter: SS-EN 20140-9 , SS-EN ISO 140-12

Korrigerar: SS-EN ISO 10848-2:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 10848-2:2017