Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10140-4:2010

Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 4: Mätprocedurer och krav (ISO 10140-4:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 10140 specifies the basic measurement procedures for airborne and impact sound insulation in laboratory test facilities.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggakustik, SIS/TK 197

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-75408

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 20140-10 , SS-EN ISO 140-6 , SS-EN ISO 140-1 , SS-EN ISO 140-8 , SS-EN ISO 140-3 , SS-EN ISO 140-3/A1:2004 , SS-EN ISO 140-1/A1:2004 , SS-EN ISO 140-11:2005 , SS-EN ISO 140-16:2006