Standard Svensk standard · SS 25252

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader - Tillämpningar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 140-6 , SS-EN ISO 140-4
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25252

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader - Tillämpningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna utgåva är baserad på SS 02 52 54, Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement. Utgåva 1 var baserad på den numera indragna SIS 02 52 21, Bestämning av ljudisolering. I denna standard ges kompletterande anvisningar för tillämpning av SS 02 52 54 vid fältmätning av ljudisolering i byggnader. Standarden ger förutsättningar för att vid mätningar uppnå kravet på repeterbarhet enligt SS 02 52 54.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25252

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader - Tillämpningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Building acoustics - Measurement of sound insulation in buildings - Applications

Artikelnummer: STD-5572

Utgåva: 2

Fastställd: 1983-05-20

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN ISO 140-6 , SS-EN ISO 140-4