Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-4

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 4: Fältmätning av luftljudsisolering mellan rum (ISO 140-4:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16283-1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-4

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 4: Fältmätning av luftljudsisolering mellan rum (ISO 140-4:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part av ISO 140 specifies field methods for measuring the airbourne sound insulation properties of interior walls, floors and doors between two rooms under diffuse sound field conditions in both rooms, and for determining the protection afforded to the occupants of the building. The methods give values for airbourne sound insulation which are frequency dependent. They can be converted into a single number, characterizing the acoustic performanc, by application of ISO 717-1. The result obtained can be used to compare sound insulation between rooms and to compare actualsound insulation between rooms and to compare actual sound insulation with specified requirements. NOTE 1 - Labatory measurements of airbourne sound insulation of building elements are dealt with in ISO 140-3. NOTE 2 - Field measurements of airbourne sound insulation of facade elements and facades are dealt with in ISO 140-5.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Akustik (92.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-4

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 4: Fältmätning av luftljudsisolering mellan rum (ISO 140-4:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms (ISO 140-4:1998)

Artikelnummer: STD-24358

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-01-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS 25254 , SS 25252

Ersätts av: SS-EN ISO 16283-1:2014